v
Not logged in v
Nhân Sự Downloads Online Store
 

Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì, hãy liên lạc ngày với chúng tôi: info@dnd.vn hoặc gọi đến (08).6257.3767 - (08).6257.3854 - (08).6257.3756 để có câu trả lời nhanh nhất.

Chi Tiết Sản Phẩm

Giới thiệu:

Đây là chức năng quan trọng trong phần mềm, có thể được sử dụng như một công cụ hữu ích cho người quản lý trong việc xem các báo cáo về tuyển dụng cũng như kết quả phỏng vấn của ứng viên